לב העיר | ירושלים

תכנית דירה | 2 חדרים בניין 5,6 - F3 תכנית דירה | 3 חדרים בניין 5 - C3 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 5,6 - A3 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 5,6 - B3 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 5,6 - C3 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 5,6 - D3 דירת גן | 4 חדרים בניין 5,6 - B0 תכנית דירה | 5 חדרים בניין 5,6 - E3 דירת גן | 5 חדרים בניין 5,6 - E0