מ.אביב בצור הדסה

תכנית דירה | 5 חדרים בניין 6 - B6 תכנית דירה | 5 חדרים בניין 6 - B6 תכנית דירה | 5 חדרים בניין 6, 7 - B6 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 6, 7, 8 - B6 תכנית דירה | 3 חדרים בניין 6, 7, 8 - B6 תכנית דירה | 5 חדרים בניין 6, 7, 8 - B6 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 7 - B7 תכנית דירה | 5 חדרים בניין 7 - B7 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 8 - B8 תכנית דירה | 4 חדרים בניין 8 - B8