תלפיות החדשה | ירושלים

תכניות דירה תכנית דירה | 3 חדרים עם מרפסת תכנית דירה | 4 חדרים עם גינה דגם A תכנית דירה | 4 חדרים עם מרפסת דגם A תכנית דירה | 5 חדרים עם מרפסת דגם C תכנית דירה | 5 חדרים עם מרפסת דגם D תכנית דירה | 5 חדרים עם גינה מיניפנטאוז | 5 חדרים עם טרסה פנטאוז | 5 חדרים עם טרסה פנטאוז | 6 חדרים עם טרסה