תחומי פעילות

נדל״ן בחו״ל

בבעלות הקבוצה קרקע במיקום מרכזי ברובע 14 בבודפשט שבהונגריה בשטח של כ- 22.5 דונם, הכוללת זכויות בניה של 55,000 מ"ר, וזכויות לכ- 6,500 מ"ר למשרדים ולמסחר נכון להיום נבנו 129 יח"ד לחברה קרקעות ל 654 יח"ד נוספות.